Meniu Închide

Proiect județean ,,Comunicare. Colaborare. Competiție. Calculatoare”

Proiectul Comunicare, Colaborare, Competiție, Calculatoare, cuprins în Oferta activităților educative la nivelul județului Constanța, nr. 6497A/21.11.2020, poziția 62, domeniul tehnic

Concursul ,,COMUNICARE.COLABORARE.COMPETIŢIE.CALCULATOARE” îşi propune să valorifice cunoştinţele copiilor într-un domeniu actual, aflat în permanentă schimbare. Elevii sunt încântaţi să participe la această competiţie care le dezvoltă abilităţile pentru viitor!

REGULAMENTUL

CONCURSULUI  „COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIȚIE, CALCULATOARE”

Organizarea concursului

 1. Ediţia a XIV-a Concursului de Informatică “Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”,   se desfăşoară  în perioada 23 – 27 martie 2020, la Şcoala “Dan Barbilian”  din Constanţa. Elevii vor participa direct sau online, între orele stabilite prin programul concursului.
 2. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:
  1.  poveşti ilustrate, WORD + PAINT (clasele III-V)
  1.  pliantul şcolii, PUBLISHER, (clasele V-XII);
 3. La concurs pot participa elevi din şcoli  şi cluburi ale copiilor, după cum urmează:
 4.  Etapa I – pregătirea elevilor și selectarea lor la nivel de clasă;
 5. Etapa a II-a- selecționarea unui nr. de 20 de elevi pe fiecare nivel,  din fiecare unitate școlară;
 6. Etapa a III-a- desfășurarea directă și online a concursului, la Şcoala Gimnazială nr. 28 DAN BARBILIAN, Constanţa.
 7.  Juriul va fi format din  profesori de specialitate, pentru fiecare secţiune.
 8. Listele cu elevii participanţi la acest concurs, la faza finală, vor fi transmise la Şcoala “Dan Barbillian” din Constanţa până la data de 13.03.2020, pe adresa cccc2020db@yahoo.com, completându-se formularul de participare anexat.
 9. Un elev poate concura la mai multe probe.

Desfăşurarea concursului

Nr. crt.SecţiuniClase participanteZiua
 Poveşti ilustrateIII, IV23, 24  martie 2020
 Pliantul şcoliiV – XII25, 26, 27  martie 2020

Programa concursului

 • Povestiri  ilustrate- Windows – MsPaint:

tehnoredactare – MsOffice-Word 

grafică – Windows – MsPaint

 • Pliantul şcolii:

grafică şi tehnoredactare– Publisher

Proba de concurs:

 • Povestiri  ilustrate

Proba de concurs va consta în realizarea unui desen cu o tematică impusă.

Timp de lucru : 1oră 

Pliantul şcolii

Proba de concurs va consta în realizareapliantului şcolii. Se vor insera desene realizate de elevi în Paint (cel puţin două) şi imagini din Clip Art.

Timp de lucru: 1 h şi 30 min;

Dispoziţii finale

 • pentru fiecare secţiune şi pentru fiecare clasă, o unitate şcolară poate participa cu 20 de reprezentanţi;
 • participarea este online, situaţie în care numărul participanţilor este de 5 pentru fiecare probă, la nivelul fiecărei clase;
 • participanţii înscrişi la concurs trebuie să respecte reperele calendaristice fixate de organizatori, cu

menţiunea că, în caz de nerespectare, echipa respectivă va fi descalificată;

 • lucrările elevilor participanți şi anexa 2 vor fi trimise în fiecare zi, conform planificării, după finalizarea probei; anexa 2 se completeză de către comisia de evaluare din şcoala participantă, urmând ca rezultatele transmise să fie luate în considerare la jurizarea comună a tuturor lucrărilor din concurs;
 • pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se poate lua legătura cu:

profesor David Doina, profesor Paula Socariciu, organizatorii concursului, pe adresa cccc2020db@yahoo.com.