Meniu Închide

Proiect județean ,,Comunicare. Colaborare. Competiție. Calculatoare”

Anul școlar 2022 – 2023 – ediția a XVI-a

Proiectul Comunicare. Colaborare. Competiție. Calculatoare (înregistrat cu nr. 6869A/ 19/ 24.10.2022) este cuprins în Oferta activităților educative la nivelul județului Constanța, nr. 6257A/19.12.2022, Domeniul Tehnic, poziția 60

Formular de înscriere în proiect


Alegerea logo-ului proiectului a fost o provocare adresată elevilor din clasele IV – VIII din școala noastră și s-a derulat pe parcursul lunii decembrie. Elevii și-au descoperit noi abilități, s-au familiarizat cu noi aplicații și platforme de lucru, și-au manifestat creativitatea, dar și spiritul critic. Logo-urile propuse de elevi au fost vizualizate și evaluate de către elevi și profesori, prin vot și aprecieri pe panoul digital:

Padlet – Logo-uri propuse


Cele mai apreciate logo-uri au fost următoarele:

*****************************************************************************************************************************          

Anul școlar 2021 – 2022 – ediția a XV-a

Proiectul Comunicare. Colaborare. Competiție. Calculatoare (înregistrat cu nr. 6229A/ 28/ 28.10.2021) este cuprins în Oferta activităților educative la nivelul județului Constanța, nr. 7285A/8.12.2021, Domeniul Tehnic, poziția 74.

Formular de înscriere online pentru secțiunea a III-a – Proba de cultură generală

Calculatorul a devenit un instrument de bază în orice activitate şi un mijloc didactic eficient. Contextul actual ne determină să utilizăm într-o pondere foarte mare aplicațiile/ platformele digitale, elevii și cadrele didactice se familiarizează cu noile instrumente, le valorifică și le utilizează frecvent în activitatea curentă. Proiectul „Comunicare, colaborare, competiţie, calculatoare” are ca obiectiv general stimularea unor demersuri educaţionale care să conducă la eficientizarea învăţării în şcoală.

Activitățile acestei ediții urmăresc dezvoltarea capacității elevilor de a utiliza calculatorul/ mijloacele multimedia actuale, formarea unor deprinderi minime de ilustrare, tehnoredactare, editare foto/ video, realizarea unor materiale vizuale/ auditive/ colaborative relevante pentru a ilustra diverse teme, dezvoltarea competențelor de comunicare, creativitate, simț estetic, colaborare;- stimularea imaginației creative și a spiritului competitiv, implicarea activă ca cetățeni responsabili în viața comunității, dezvoltarea comunicării și colaborării dintre elevi, profesori, părinți, comunitate.           

Formarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii logice, a gândirii creatoare, stimularea interesului pentru învăţare activă, creşterea motivaţiei pentru învăţare, crearea unui climat stimulativ şi competitiv, dezvoltarea gustului estetic şi formarea deprinderilor de a lucra în echipă sunt alte obiective urmărite prin derularea activităților proiectului.

Grup țintă: Elevii claselor primare, gimnaziale, liceale din școala organizatoare și din unitățile de învățământ participante.

Perioada de desfășurare: 02 decembrie 2021 – 31 mai 2022

Modalitatea de înscriere: Înscrierea școlilor participante în proiect se realizează prin completarea și trimiterea fișei de înscriere (Anexa 1 și 2) și a protocolului de colaborare până la data de 31 mai 2022.

Organizarea concursului

„Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”

Concursul se va desfășura sub forma unor probe,

organizate pe trei secțiuni:

I.          Călătorie în țara imaginației

            Proba vizează ilustrarea, la alegere, a unei idei, a unui proverb, o întâmplare, poveste, povestire, poezie etc – imaginate sau preluate din literatură, folclor, alte surse, utilizând aplicațiile/ platformele grafice. Produsele finale pot fi sub forma unor imagini, fotografii, documente pdf sau inserate în documente word, capturi de ecran, afișe, postere, logo-uri. Tehnoredactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.

            La această secțiune pot participa elevi din clasele P – VIII. Înscrierea elevilor si jurizarea lucrărilor trimise se va realiza pe categorii de vârstă: P-II, III-IV, V-VI, VII-VIII. Fiecare cadru didactic selectează la nivelul colectivelor de elevi pe care le coordonează maxim 5 lucrări.

            Exemple de aplicații/ platforme grafice care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev poate opta pentru orice aplicație sau platformă cu care este familiarizat): Canva, WordArt, Paint, Word, Docs, Jamboard, Whiteboard.fi, Google Slides etc

II.         Sunt cetățean implicat al orașului meu

            Proba vizează prezentarea, la alegere, a unor aspecte din localitatea unde locuiesc sau învață elevii (prezentare generală, scurt istoric, personalități marcante ale localității, așezare geografică, scurtă cercetare privind istoria numelui localității, legende, elemente reprezentative, tradiții, instituții), precum și elemente care duc la implicarea activă a elevilor în viața comunității, exemple de bune practici, întâmplări din viața comunității etc

            Produsele finale pot fi sub forma unor afișe, postere, prezentări, animații, filmulețe, benzi desenate, utilizând aplicații video, platforme colaborative. Tehnoredactarea/ redactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.

            La această secțiune pot participa elevi din clasele III – XIII. Înscrierea elevilor si jurizarea lucrărilor trimise se va realiza pe categorii de vârstă: III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XIII. Fiecare cadru didactic selectează la nivelul colectivelor de elevi pe care le coordonează maxim 5 lucrări.

            Exemple de aplicații care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev poate opta pentru orice aplicație cu care este familiarizat): PPT, Google Slides, Canva, Story Jumper, Book Creator, Stop Motion, Comics, Animoto, Youtube, Mozaik, Powtoon, Padlet, Thinglink, Mentimeter etc

III.        Probă de cultură generală utilizând aplicațiile digitale

            Această probă se va desfășura online, sincron. Proba vizează utilizarea aplicațiilor de evaluare: Google Forms, WordWall etc

            În ziua desfășurării probei (31 mai 2022), fiecare cadru didactic care a înscris elevi în concurs va primi linkul cu testul de cultură generală, în funcție de nivelul clasei. Pot participa elevi din clasele P-XIII, fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 20 elevi.

Precizări suplimentare:

 • Înscrierea școlilor participanteîn proiect se realizează prin completarea fișei de înscriere și a protocolului de colaborare până la data de 31 mai 2022.
  • Data limită de primire a lucrărilor și a fișei de înscriere conținând numele elevilor participanți (Anexa 1) pentru secțiunile I și II: 31 mai 2022.
  • Data limită de primire a fișei de înscriere conținând numele elevilor participanți (Anexa 3) pentru proba de cultură generală (secțiunea III): 27 mai 2022
 • Lucrările vor fi trimise pe una dintre adresele de email: proiectcccc@gmail.com sau cristina_smn@yahoo.com, un cadru didactic se poate înscrie cu max. 5 lucrări pentru fiecare secțiune.
 • Lucrările încrise în concurs se vor salva cu următorul format: secțiunea_clasa_elev_profesor

Diplomele elevilor, adeverințele/diplomele cadrelor didactice vor fi trimise prin poșta electronică, până la data de 31 iulie 2022.

Vă mulțumim!

Coordonatori:

     prof. Nicolai Georgian

prof. Simion Cristina

*****************************************************************************************************************************          

Anul școlar 2020 – 2021 – ediția a XIV-a

Proiectul Comunicare, Colaborare, Competiție, Calculatoare, cuprins în Oferta activităților educative la nivelul județului Constanța, nr. 6497A/21.11.2020, poziția 62, domeniul tehnic

Concursul continuă și anul acesta cu o ediție exclusiv online. Vă invităm să ne onorați cu participarea dumneavoastră și să ne trimiteți parteneriatul și lista copiilor înscriși pentru etapa finală până pe data de 13 MARTIE 2021, pe adresa paulacomsa@yahoo.com.
In perioada 22 – 26 MARTIE 2021 vom desfasura etapa finala astfel:

22 martie 2021 – clasele pregatitoare, I, a II-a

23 martie 2021- clasele a III-a și a IV-a

24 martie 2021 – clasele a V-a, a VI-a, a VII-a25 martie 2021 – clasele a VIII -a26 martie 2021 – clasele IX-XIII
La datele de mai sus așteptăm lucrările dvs., conform regulamentului,  salvate cu clasa.sc.localitatea.numele.prenumele            de exemplu                 II.28.constanta.Marin.Milicain format pdf, png, jpg, ppt

intr-un dosar zip sau rar sau prin wetransfer daca nu se poate prin email.
Alaturi de lucrari va rugam sa ne transmiteti si 3-5 fotografii din timpul activitatilor care pot avea loc la scoala sau online. Pentru elevii aflati in activitate online puteti realiza un  colaj cu fotografii ale unei etape din crearea lucrarii, de la elevii selectionati, in care sa apara doar ecranul calculatorului cu lucrarea in desfasurare (fara chipul elevului).
Coordonatorii proiectului,

director, profesor DOINA DAVID

profesor PAULA SOCARICIU

Școala Gimnaziala nr. 28 DAN BARBILIAN Constanța

Concursul ,,COMUNICARE.COLABORARE.COMPETIŢIE.CALCULATOARE” îşi propune să valorifice cunoştinţele copiilor într-un domeniu actual, aflat în permanentă schimbare. Elevii sunt încântaţi să participe la această competiţie care le dezvoltă abilităţile pentru viitor!

REGULAMENTUL

CONCURSULUI  „COMUNICARE, COLABORARE, COMPETIȚIE, CALCULATOARE”

Organizarea concursului

 1. Ediţia a XIV-a Concursului de Informatică “Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”,   se desfăşoară  în perioada 23 – 27 martie 2020, la Şcoala “Dan Barbilian”  din Constanţa. Elevii vor participa direct sau online, între orele stabilite prin programul concursului.
 2. Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:
  1.  poveşti ilustrate, WORD + PAINT (clasele III-V)
  2.  pliantul şcolii, PUBLISHER, (clasele V-XII);
 3. La concurs pot participa elevi din şcoli  şi cluburi ale copiilor, după cum urmează:
 4.  Etapa I – pregătirea elevilor și selectarea lor la nivel de clasă;
 5. Etapa a II-a- selecționarea unui nr. de 20 de elevi pe fiecare nivel,  din fiecare unitate școlară;
 6. Etapa a III-a- desfășurarea directă și online a concursului, la Şcoala Gimnazială nr. 28 DAN BARBILIAN, Constanţa.
 7.  Juriul va fi format din  profesori de specialitate, pentru fiecare secţiune.
 8. Listele cu elevii participanţi la acest concurs, la faza finală, vor fi transmise la Şcoala “Dan Barbillian” din Constanţa până la data de 13.03.2020, pe adresa cccc2020db@yahoo.com, completându-se formularul de participare anexat.
 9. Un elev poate concura la mai multe probe.

Desfăşurarea concursului

Nr. crt.SecţiuniClase participanteZiua
 Poveşti ilustrateIII, IV23, 24  martie 2020
 Pliantul şcoliiV – XII25, 26, 27  martie 2020

Programa concursului

 • Povestiri  ilustrate- Windows – MsPaint:

tehnoredactare – MsOffice-Word 

grafică – Windows – MsPaint

 • Pliantul şcolii:

grafică şi tehnoredactare– Publisher

Proba de concurs:

 • Povestiri  ilustrate

Proba de concurs va consta în realizarea unui desen cu o tematică impusă.

Timp de lucru : 1oră 

Pliantul şcolii

Proba de concurs va consta în realizareapliantului şcolii. Se vor insera desene realizate de elevi în Paint (cel puţin două) şi imagini din Clip Art.

Timp de lucru: 1 h şi 30 min;

Dispoziţii finale

 • pentru fiecare secţiune şi pentru fiecare clasă, o unitate şcolară poate participa cu 20 de reprezentanţi;
 • participarea este online, situaţie în care numărul participanţilor este de 5 pentru fiecare probă, la nivelul fiecărei clase;
 • participanţii înscrişi la concurs trebuie să respecte reperele calendaristice fixate de organizatori, cu

menţiunea că, în caz de nerespectare, echipa respectivă va fi descalificată;

 • lucrările elevilor participanți şi anexa 2 vor fi trimise în fiecare zi, conform planificării, după finalizarea probei; anexa 2 se completeză de către comisia de evaluare din şcoala participantă, urmând ca rezultatele transmise să fie luate în considerare la jurizarea comună a tuturor lucrărilor din concurs;
 • pentru informaţii suplimentare în legătură cu desfăşurarea concursului se poate lua legătura cu:

profesor David Doina, profesor Paula Socariciu, organizatorii concursului, pe adresa cccc2020db@yahoo.com.