Meniu Închide

Proiecte și activități

Având în vedere OMEC nr. 5294/3.11.2020 (anexă), calendarele activităților educative, școlare și extrașcolare se prorogă pentru anul școlar 2020- 2021.

Activitățile proiectelor derulate în anul școlar 2020/2021 se vor derula on-line și participarea la acestea va fi certificată prin diplome/adeverințe eliberate la nivelul unității de învățământ.

NOU: Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.304/21.05.2020 privind anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020, la care participă elevii români