Meniu Închide

Evaluare Națională și Admiterea în liceu

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2023

Ordin privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

Ordin și Calendar evaluare națională la sfârșitul clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

Programe examen evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2023

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)


EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

https://www.edu.ro/evaluarea-națională-elevilor-de-clasa-viii-en-viii


EVALUAREA NAȚIONALĂ 2021

**************************************************************************************

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020

OMEC nr.4248 / 13.05.2020 de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 aici

ORDIN nr. 4.267 / 18.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/ instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării aici

ORDIN nr. 4266 / 18.05.2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României aici

OMEC 4115 / 10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020 aici

 Programe pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a – anul școlar 2019-2020 (anexă la OMEC 4115/10.04.2020) aici

OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 aici

Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist aici

Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VII-a, în anul școlar 2010-201aici

ADMITERE ÎN LICEU

OMEC nr. 4.317/21.05.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 aici

OMEC nr. 5532/ 11.12.2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 aici

OMEN nr. 4948 / 27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 aici

Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-201(Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010) aici

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 aici

Fișa de înscriere în anul școlar 2020-2021 – admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal de stat aici

Anexă la fișa de înscriere în anul școlar 2020- 2021 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă aici

ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL / DUAL

OMEC nr. 4325 / 22.05.2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021 aici

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2020-2021, Anexa nr.1 la OMEC nr.4325 / 22.05.2020 aici

Calendarul admiterii în învățământul dual pentru calificările profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2020 -2021, Anexa nr. 2 la OMEC nr.4325 / 22.05.2020 aici

OMEN nr. 5.087 / 30.08.2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 aici