Meniu Închide

Proiect educațional „Poezia mării”

2021 – 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1jtvA7r4hSDMOvNjZ25YUW_667WaK8wLm

https://padlet.com/cchivulescu/yhx8o30pej7b84cy

2020 – 2021

                                                                        Anexa 1

FIŞA DE ÎNSCRIERE

pentru

CONCURSUL  JUDEŢEAN

POEZIA MĂRII

Ediţia a VI-a/ 2019-2020

 

Numele şi prenumele  cadrului didactic coordonator la nivelul unităţii

  …………………………………………………………………………………………..

Numele şi prenumele cadrelor didactice participante la nivelul unităţii

………………………………………………………………………………………………

Adresa unitaţii de învăţământ    

             ………..………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail şi telefon cadru didactic coordonator la nivelul unităţii         

        .…………………………………………………………………………………………………………………….

Nr. crt.Numele şi prenumele elevuluiClasaSecţiuneaTitlul lucrăriiProfesor coordonator lucrare
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

Nume şi prenume cadru didactic coordonator la nivelul unităţii de învăţământ:

……………………………………………………………..

Semnătura:

REGULAMENT  CONCURS  JUDEȚEAN

„POEZIA MĂRII”

 1. Data şi locul desfăşurării: 16.03.202011.06.2020, Şcoala Gimnazială nr.28 „Dan Barbilian”, Constanţa;
  1. Etapa pe școală: 16.03.2020-23.03.2020;
  2. Înscrierea participanţilor și trimiterea lucrărilor pentru etapa județeană:  24.03.2020-09.04.2019;
  3. Jurizarea lucrărilor: până la data de 22.04.2020;
  4. Comunicarea rezultatelor pe pagina web a şcolii organizatoare: 28.04.2020;
  5. Realizarea cd-ului cu ISBN conținând lucrările participante: 22.05.2019;
  6. Festivitatea de lansare a volumului cu ISBN conținând lucrările participante şi acordarea diplomelor: 25.05.2020 ;
  7. Expedierea  documentelor (inclusiv a diplomelor pentru participanţii care nu pot fi prezenţi la festivitatea de premiere): 27.05.2020-11.06.2020;

                        Participanţii la concurs sunt:

 • elevii claselor pregătitoare şi I-IV ;
 • elevii claselor  V- VIII;

Toate lucrările, indiferent de secțiunea la care participă, vor fi dedicate Mării Negre.

                                SECŢIUNEA  ICREAȚII LITERARE (POEZIE, PROZĂ)

Creaţiile literare să fie compoziţii originale. Lucrarea se va tehnoredacta cu caractere româneşti (litere cu diacritice) în Times New Roman, 12, format A4, titlul Bold, 14, la două rânduri se vor specifica numele şi prenumele autorului (autorilor), unitatea şcolară,profesorul coordonator, maxim 1 pagină. Lucrările care nu respectă aceste condiții vor fi descalificate. Creațiile literare pot fi scrise în limba română, engleză sau germană. Se vor acorda 1 premiu I, 1 premiu II şi un premiu III , 3 menţiuni şi un premiu special pentru fiecare categorie: elevii claselor pregătitoare şi I-IV și elevii claselor  V- VIII

Lucrările vor fi trimise pe adresa de e-mail: poeziamarii2017@gmail.com

SECŢIUNEA A II-A – CREAȚII PLASTICE

Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport la alegere. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie, urmând a fi apoi arhivate.

Lucrările vor fi etichetate cu o etichetă scrisă la calculator care să evidenţieze datele de identificare a concurentului: numele şi prenumele, titlul lucrării, instituţia şcolară, localitatea, judeţul şi numele coordonatorului. Lucrările vor fi expediate prin poștă la adresa Școala Gimnazială nr.28 „Dan Barbilian”, Constanţa, str.Decebal nr.15, loc. Constanţa, judeţul Constanţa, cu menţiunea „Pentru Profesor.Ursachi Cristina” sau „ Pentru Prof. Zecheru Florina”. Se vor acorda 1 premiu I, 1 premiu II şi un premiu III , 3 menţiuni şi un premiu special pentru fiecare categorie: elevii claselor pregătitoare şi I-IV și elevii claselor  V- VIII.

Model etichetă

  Numele şi prenumele preşcolarului/școlarului_________________________________________ Titlul lucrării ___________________________________________________________________ Unitatea de învățământ____________________________________________________________  Localitatea/Judeţul________________________________________________________________ Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător ____________________________________

SECŢIUNEA A III-A –Fotografie

Fotografiile NU trebuie să depășească 2 MB, să fie salvate în format jpeg și redenumite cu numele elevului și instituția din care provine. Lucrările vor fi trimise pe adresa de mail, redenumite cu numele elevului.

Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1, şi acordul de parteneriat -anexa 2 (în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat în şcoala  dumneavoastră), urmând ca noi să vă returnăm unul, odată cu adeverinţele de coordonatori, prin poştă (respectând data limită precizată), într-un plic A4 autoadresat, timbrat – 3 lei, pe adresa: Școala Gimnazială nr.28 „Dan Barbilian”, Constanţa, str. Decebal nr.15, loc. Constanţa, judeţul Constanţa, cu menţiunea „Pentru Profesor Ursachi Cristina” sau „Pentru Profesor Zecheru Florina”. La această secțiune pot participa doar elevii claselor V-VIII; se vor acorda 1 premiu I, 1 premiu II şi 1 premiu III , 3 menţiuni şi un premiu special .

Este necesară expedierea prin poștă doar a lucrărilor pentru secțiunea a II-a ( în același plic cu acordul de parteneriat în două exemplare, înregistrat, semnat şi ştampilat în şcoala  dumneavoastră și plicul autoadresat).                

           Participarea este indirectă la toate secţiunile.

                             Evaluare concurs

     Toate lucrările vor figura pe CD-ul  cu ISBN al concursului. Fiecare participant va primi prin poştă acordul de parteneriat și adeverințele de coordonatori; conţinutul CD-ului cu ISBN și diplomele vor fi expediate pe adresa de mail comunitată în fișa de înscriere.

   Criterii de evaluare / jurizare

 • Vor fi descalificate lucrările în care se observă intervenţia adulţilor şi care nu respectă tematica concursului.
 • Se va urmări exclusiv munca elevului.
 • Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată Se va urmări transpunerea cât mai fidelă a temei, în viziunea proprie fiecărui participant.
 • Se va urmări respectarea tehnicii de lucru aleasă.
 • Se va urmări stimularea creativităţii elevilor

                                 Echipa de implementare şi jurizare:

                       Coordonator proiect, Prof. Ursachi Cristina

Coordonator proiect, prof. Zecheru Florina

Prof. Limba română Roşca Loredana Elena

Prof. Limba română Pelivan Camelia

Prof. Mihai-Radu Liliana

Prof. Stroe Ortansa

           Probleme organizatorice:

 • Concursul de desfășoară  fără taxă de participare.
 • Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar şi un plic A4 autoadresat, timbrat,  pentru a vă putea trimite protocolul de colaborareși adeverința de coordonator  în timp util.
 • Plicurile care nu vor fi timbrate corespunzător şi/ sau nu au trecute adresele unde urmează să fie trimise, nu vor fi expediate, deoarece organizatorii nu-şi asumă răspunderea să timbreze şi să completeze plicurile autoadresate.
 • Fiecare unitate de învățământ poate participa cu 10 lucrări, indifernt de secțiune.
 • Conținutul CD-ul cu ISBN și diplomele vor fi trimise online, până la data 11.06.2020, tuturor participanţilor.
 • Cadrele didactice care doresc participarea la festivitatea de premiere alături de elevii coordonati vor comunica organizatorilor acest aspect cu o săptămână înainte de desfășurarea evenimentului în vederea realizării diplomelor în format tipărit.

                             Persoane de contact:

                       PROF. URSACHI CRISTINA         tel: 0722.888.427

                       PROF. ZECHERU FLORINA         tel: 0744.335.139