Meniu Închide

Viziune. Misiune. Valori

VIZIUNEA ȘCOLII

ȘCOALA NOASTRĂ OFERĂ ȘANSA TUTUROR ELEVILOR DE A AVEA ACCES LA EDUCAȚIE DE ÎNALTĂ CALITATE, AVÂND CA SCOP FORMAREA DE ABSOLVENȚI BINE PREGĂTIȚI, PRAGMATICI ȘI EDUCAȚI, CE SE VOR PUTEA ADAPTA UȘOR LA CERINȚELE VIEȚII SOCIALE, ADEVĂRAȚI CETĂȚENI RESPONSABILI.

ÎMPREUNĂ CONSTRUIM, ÎNVĂȚĂM, INOVĂM, PĂSTRĂM TRADIȚIA.

MISIUNEA

ȘCOALA NOASTRĂ OFERĂ TUTUROR COPIILOR:

 • UN ÎNVĂȚĂMÂNT DE ÎNALTĂ CALITATE;
 • UN AMBIENT DE EDUCAȚIE LA STANDARDE SUPERIOARE ȘI O BAZĂ MATERIALĂ MODERNĂ;
 • UN CADRU OPTIM DE FORMARE A PERSONALITĂȚII, CREATIVITĂȚII ȘI ÎNCREDERII ÎN SINE;
 • UN CLIMAT STIMULATIV DE ÎNVĂȚARE, CARE FAVORIZEAZĂ DEZVOLTAREA APTITUDINILOR;
 • UN CADRU DE DESCOPERIRE A TALENTELOR, DE CULTIVARE ȘI DEZVOLTARE A ACESTORA;
 • UN MEDIU ÎN CARE ÎNVĂȚAREA SE DESFĂȘOARĂ ÎN DEPLINĂ SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE;
 • TEMEINICĂ PREGĂTIRE DE CULTURĂ GENERALĂ;
 • FORMARE CORESPUNZĂTOARE A COMPETENȚELOR ȘI A CALITĂȚILOR FIZICE, MORALE ȘI INTELECTUALE;
 • UN COLECTIV DE CADRE DIDACTICE DE  ÎNALT PROFESIONALISM;
 • OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ CARE ANTICIPEZĂ FORMAREA VIITORILOR CETĂȚENI;
 • UN PARTENERIAT CORECT ȘI EFICIENT CU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE, AGENȚI ECONOMICI, INSTITUȚII DE CULTURĂ, PĂRINȚI.

ŢINTE < SCOPURI > STRATEGICE

Ţinta 1 : Asigurarea demersului instructiv-educativ de calitate în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora;

Ţinta 2: Creşterea prestigiului şcolii în comunitate ;

Ţinta 3 : Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin diversificarea ofertelor de activităţi extracurriculare ale şcolii, prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene;

Ţinta 4 : Asigurarea în şcoală a unei ambianţe plăcute şi a unui climat de confort şi siguranţă fizică şi psihică;

Ţinta 5: Proiectarea realistă a resurselor bugetare şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale pentru asigurarea unui învăţământ de calitate;

Ţinta 6 : Desfăşurarea activităţii din şcoală pe baza principiilor sistemului de management al calităţii;

Ţinta 7: Perfecţionarea carierei didactice prin activităţi de formare profesională.