Meniu Închide

Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 ”DAN BARBILIAN” CONSTANȚA organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, perioada nedeterminată (1 normă ) în data de  22.01.2024, la sediul unitătii din Constanța, str. Decebal nr 15.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

 • Cetățenie română;
 • Cunoștințe de scris – citit de limba română;
 • Capacitatea deplină de exercițiu al muncii;
 • Starea de sănătate corespunzătoare postului solicitat;
 • Condiții de studii conform prevederilor legale;
 • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni sau fapte de corupție.

CONDIŢII SPECIFICE

 1. Vechime în muncă – minim 3 ani;
 2. Abilități de comunicare orală si scrisă;
 3. Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;

     Candidaţii vor  depune la secretariatul Scolii Gimnaziale nr. 28 “Dan Barbilian” Constanta în intervalul

     08.01.2024- 12.01.2024,  un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:

 • cerere înscriere la concurs;
 • curriculum vitae în format european;
 • copie act identitate, copie certificat nastere, copie certificat căsătorie (dacă este cazul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată  cu cel mult şase luni anterior derulării concursului, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atesta starea de sănătate va conţine, în clar, numarul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 • certificate de integritate comportamentală ( Leg.118/2029, art 1, alin 2)

Bibliografie:

1. Ordin nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, și instruirea copiilor și tiberilor, cu modificările ulterioare.

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice – Cap. II Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, art.7

3. Legea nr. 307/2006 – pivind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.

4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările ulterioare.

Titlul XI, cap.II – răspunderea disciplinară, art. 247 – 252.

 • GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI / EXAMENULUI – POST BIBLIOTECAR
 
Depunerea dosarelor: 08.01.2024- 12.01.2024,  între orele 9.00- 16.00    
Selecţia dosarelor: 12.01.2024  
Afişare rezultate selecţie dosare: 15.01.2024, ora 14.00  
Depunere contestații selecţie dosare: 16.01.2024, ora 14.00  
Afişarea rezultatelor selecţie dosare după contestații: 16.01.2024, ora 16.00  
Proba scrisă: 22.01.2024, ora 10.00   
Afişare rezultatelor la proba scrisă: 22.01.2024, ora 13.00  
Proba practică: 22.01.2024, ora 14.00 – Nu se contestă  
Afisarea rezultatelor pentru proba practică: 22.01.2024, ora 15.00
Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 23.01.2024, între orele  12.00-13.00
Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor la proba scrisă: 25.01.2024, între orele 13.00-14.00
Interviu: 25.01.2024, 14.00 -15.00 – Nu se contestă
Afişarea rezultatelor interviu: 25.01.2024, ora 10.00 ora 15.00
Afișarea rezultatelor finale: 25.01.2024, ora 10.00 ora 16.30 

TEMATICA:

 1. Noțiuni fundamentale de igienă.
 2. Norme de securitate și sănatate în muncă și PSI.
 3. Răspundere disciplinară
 4. Reguli de efectuare a curățeniei în unitatea de învățamânt

      Este declarat reusit candidatul  care obține nota cea mai mare,  minim  5 ( cinci).

Candidatul  declarat reușit se angajează pe o perioadă de probă de 30 de zile .

Prezentarea  candidatului declarat admis la sediul instituției în  vederea angajării se va face în maxim 15 zile de la data afișării rezultatelor finale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *