Meniu Închide

Proiect județean „Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare” – ediția a XV-a, an școlar 2021-2022

Calculatorul a devenit un instrument de bază în orice activitate şi un mijloc didactic eficient. Contextul actual ne determină să utilizăm într-o pondere foarte mare aplicațiile/ platformele digitale, elevii și cadrele didactice se familiarizează cu noile instrumente, le valorifică și le utilizează frecvent în activitatea curentă. Proiectul „Comunicare, colaborare, competiţie, calculatoare” are ca obiectiv general stimularea unor demersuri educaţionale care să conducă la eficientizarea învăţării în şcoală.

Activitățile acestei ediții urmăresc dezvoltarea capacității elevilor de a utiliza calculatorul/ mijloacele multimedia actuale, – formarea unor deprinderi minime de ilustrare, tehnoredactare, editare foto/ video, realizarea unor materiale vizuale/ auditive/ colaborative relevante pentru a ilustra diverse teme, dezvoltarea competențelor de comunicare, creativitate, simț estetic, colaborare;- stimularea imaginației creative și a spiritului competitiv, implicarea activă ca cetățeni responsabili în viața comunității, dezvoltarea comunicării și colaborării dintre elevi, profesori, părinți, comunitate.           

Formarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii logice, a gândirii creatoare, stimularea interesului pentru învăţare activă, creşterea motivaţiei pentru învăţare, crearea unui climat stimulativ şi competitiv, dezvoltarea gustului estetic şi formarea deprinderilor de a lucra în echipă sunt alte obiective urmărite prin derularea activităților proiectului.

Grup țintă: Elevii claselor primare, gimnaziale, liceale din școala organizatoare și din unitățile de învățământ participante.

Perioada de desfășurare: 02 decembrie 2021 – 31 mai 2022

Modalitatea de înscriere: Înscrierea școlilor participante în proiect se realizează prin completarea și trimiterea fișei de înscriere (Anexa 1 și 2) și a protocolului de colaborare până la data de 31 mai 2022.

Organizarea concursului

„Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”

Concursul se va desfășura sub forma unor probe,

organizate pe trei secțiuni:

I.          Călătorie în țara imaginației

            Proba vizează ilustrarea, la alegere, a unei idei, a unui proverb, o întâmplare, poveste, povestire, poezie etc – imaginate sau preluate din literatură, folclor, alte surse, utilizând aplicațiile/ platformele grafice. Produsele finale pot fi sub forma unor imagini, fotografii, documente pdf sau inserate în documente word, capturi de ecran, afișe, postere, logo-uri. Tehnoredactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.

            La această secțiune pot participa elevi din clasele P – VIII. Înscrierea elevilor si jurizarea lucrărilor trimise se va realiza pe categorii de vârstă: P-II, III-IV, V-VI, VII-VIII. Fiecare cadru didactic selectează la nivelul colectivelor de elevi pe care le coordonează maxim 5 lucrări.

            Exemple de aplicații/ platforme grafice care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev poate opta pentru orice aplicație sau platformă cu care este familiarizat): Canva, WordArt, Paint, Word, Docs, Jamboard, Whiteboard.fi, Google Slides etc

II.         Sunt cetățean implicat al orașului meu

            Proba vizează prezentarea, la alegere, a unor aspecte din localitatea unde locuiesc sau învață elevii (prezentare generală, scurt istoric, personalități marcante ale localității, așezare geografică, scurtă cercetare privind istoria numelui localității, legende, elemente reprezentative, tradiții, instituții), precum și elemente care duc la implicarea activă a elevilor în viața comunității, exemple de bune practici, întâmplări din viața comunității etc

            Produsele finale pot fi sub forma unor afișe, postere, prezentări, animații, filmulețe, benzi desenate, utilizând aplicații video, platforme colaborative. Tehnoredactarea/ redactarea se poate realiza în limba română, engleză, germană.

            La această secțiune pot participa elevi din clasele III – XIII. Înscrierea elevilor si jurizarea lucrărilor trimise se va realiza pe categorii de vârstă: III-IV, V-VI, VII-VIII, IX-X, XI-XIII. Fiecare cadru didactic selectează la nivelul colectivelor de elevi pe care le coordonează maxim 5 lucrări.

            Exemple de aplicații care pot fi utilizate (acestea sunt orientative, fiecare elev poate opta pentru orice aplicație cu care este familiarizat): PPT, Google Slides, Canva, Story Jumper, Book Creator, Stop Motion, Comics, Animoto, Youtube, Mozaik, Powtoon, Padlet, Thinglink, Mentimeter etc

III.        Probă de cultură generală utilizând aplicațiile digitale

            Această probă se va desfășura online, sincron. Proba vizează utilizarea aplicațiilor de evaluare: Google Forms, WordWall etc

            În ziua desfășurării probei (31 mai 2022), fiecare cadru didactic care a înscris elevi în concurs va primi linkul cu testul de cultură generală, în funcție de nivelul clasei. Pot participa elevi din clasele P-XIII, fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 20 elevi.

Precizări suplimentare:

  • Înscrierea școlilor participante în proiect se realizează prin completarea fișei de înscriere și a protocolului de colaborare până la data de 31 mai 2022.
    • Data limită de primire a lucrărilor și a fișei de înscriere conținând numele elevilor participanți (Anexa 1) pentru secțiunile I și II: 31 mai 2022.
    • Data limită de primire a fișei de înscriere conținând numele elevilor participanți (Anexa 3) pentru proba de cultură generală (secțiunea III): 27 mai 2022
  • Lucrările vor fi trimise pe una dintre adresele de email: proiectcccc@gmail.com sau cristina_smn@yahoo.com, un cadru didactic se poate înscrie cu max. 5 lucrări pentru fiecare secțiune.
  • Lucrările încrise în concurs se vor salva cu următorul format: secțiunea_clasa_elev_profesor

Diplomele elevilor, adeverințele/diplomele cadrelor didactice vor fi trimise prin poșta electronică, până la data de 31 iulie 2022.

Vă mulțumim!

Coordonatori:

     prof. Nicolai Georgian

prof. Simion Cristina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *