Meniu Închide

Învățământ gimnazial


Învățământul gimnazial este parte componentă a învățământului general obligatoriu și se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a domeniilor cunoașterii.

Acesta garantează elevilor accesul la cultură, prin dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii naționale și universale.

Învăţământul secundar inferior sau gimnazial cuprinde clasele V – VIII.

Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de absolvire, parte a portofoliului educaţional, şi foaia matricolă, parte a portofoliului educaţional.

Alte informații relevante:

 Precizări privind aplicarea noilor programe pentru învățământul gimnazial

   Programele şcolare pentru clasa a V-a, cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în sistemul de învățământ
   începând cu anul școlar 2017-2018.
   Programele școlare pentru celelalte clase se vor aplica în sistemul de învățământ astfel:
   – programele școlare pentru clasa a VI-a începând cu anul școlar 2018-2019,
   – programele şcolare pentru clasa a VII-a începând cu anul școlar 2019-2020,
   – programele şcolare pentru clasa a VIII-a începând cu anul școlar 2020-2021.

Cadru normativ:

 Package iconPROCEDURĂ privind organizarea şi desfășurarea testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a – 2019

PDF iconOM 4797- Regulament intensive si bilingve publicat in MO 579 din 22.09.2017.pdf